PIT-37 – jak go rozliczyć?

Podobno nie ma w życiu nic bardziej pewnego niż śmierć i podatki. Niestety, musimy oddawać do budżetu państwa część naszych dochodów. Jakby tego było mało, ciąży na nas obowiązek samoopodatkowania, czyli samodzielnego ustalenia wysokości należnego podatku. Warto zrobić to raz a porządnie, gdyż zwłoka w zapłacie podatku może skutkować koniecznością uregulowania zobowiązania wraz z odsetkami. Spore nieprzyjemności możemy mieć także, gdy źle wypełnimy rozliczenie PIT. Perspektywa kontroli podatkowej lub postępowania zniechęca wiele osób do samodzielnego wypełniania formularzy PIT-37, powodując że coraz częściej cedujemy te zadanie na pracowników biur rachunkowych. Nie zwalnia to nas jednak z odpowiedzialności za wartość merytoryczną tego dokumentu, dlatego skoro i tak to my poniesiemy konsekwencje błędnego rozliczenia, warto spróbować wypełnić go samodzielnie. Oszczędzimy w ten sposób od 50 do 100 złotych i zyskamy satysfakcję.

Dochody/ straty ze źródeł przychodów

Wypełnienie tej części rozliczenia sprowadza się do przepisania odpowiednich wartości z druku PIT-11, który otrzymujemy od pracodawcy.

Nr pozycji w deklaracji PIT-37 (wariant 23) Nr pozycji z informacji PIT-11
37 29
38 30
41 33
42 34
43 35
44 ·         33 (PIT-40A lub PIT-11A dla dokumentów wariant 17)

·         38 (PIT-40A lub PIT-11A dla dokumentów wariant 18)

46 ·         45 (PIT-40A lub PIT-11A dla dokumentów wariant 17)

·         50 (PIT-40A lub PIT-11A dla dokumentów wariant 18)

47 ·         49,50 (PIT-11)

·         51,55,59 (IFT-1 lub IFT-1R)

·         Kwota obliczona na podstawie informacji PIT-R

48 ·         50 i 54
51 ·         52, 56 (PIT-11)

·         53, 57, 61 (IFT-1 lub IFT-1R)

52 57
53 Faktycznie koszty uzyskania przychodów określonych w pozycji 51
56 ·         59 (PIT-11)

·         49 (IFT-1 lub IFT-1R)

57 ·         60 (PIT-11)

·         47 (IFT-1 lub IFT-1R)

58 ·         61
59 ·         36+43+46+62+66 (PIT-11)

·         40 (PIT-11A)

·         Kwota otrzymanego stypendium

60 ·         63
63 ·         38+45+48+65+69 (PIT-11)

·         41 (PIT-11A)

·         34 (PIT-8C)

Dane małżonka uzupełniamy w sposób analogiczny. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne komórki formularza PIT-37 i PIT-11 nazywają się tak samo. Dodatkowo, program przed wpisaniem wartości informuje nas, gdzie znajdziemy potrzebne dane do uzupełnienia.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Pozycję 99 oraz 100 uzupełniamy również a podstawie informacji PIT-11. Dane te znajdują się w poz. 70 dokumentu otrzymanego od pracodawcy. Po wpisaniu tych wartości system sam obliczy nasz dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Odliczenia z załącznika PIT/O – darowizny i Internet

Od dochodu możemy odliczyć również inne rzeczy. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku oznaczonym kodem PIT/O. Aby system wygenerował załącznik musimy przejść do pozycji 142 rozliczenia PIT-37 i wpisać w tym polu „1”. Wówczas pod deklaracją pojawi się aktywny formularz załącznika. W części B przewiduje on możliwość pomniejszenia dochodu o darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ulgę internetową czy wydatki na nowe technologie. Z racji tego, że jest to dość obszerna materia dodam tylko, że łączna wartość darowizn nie może przekroczyć 6% wartości dochodu, zaś z tytułu ulgi internatowej możemy odliczyć nawet 760 zł. Jeśli chodzi o ten drugi sposób zmniejszenia dochodu, warto mieć na uwadze, że odliczamy tylko wydatki faktycznie poniesione na korzystanie z sieci. Nie ma znaczenia, czy mamy wykupione usługi w telefonie, czy też podpisaliśmy umowę na korzystanie w domu. Jeśli co miesiąc na Internet wydajemy 20 zł to roczny koszt usług wynosi 240 zł i tylko taka kwota może zostać odliczona. Do tych wydatków nie wliczamy opłaty aktywacyjnej ani kosztów urządzeń.

Program automatycznie zsumuje nam wartość dokonanych odliczeń. Musimy jednak pamiętać, aby tę kwotę przenieść do pozycji 105 rozliczenia PIT-37. Warto wiedzieć, że z odliczeń może skorzystać także małżonek. W związku z tym również on może pomniejszyć dochód o darowizny, czy usługi internetowe.

Żródło: Photo Mix by Pexels

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

To kolejna szansa na zmniejszenie zobowiązania. Przede wszystkim obejmuje ona składki na ubezpieczenie zdrowotne. Informację o ich wysokości znajdziemy na formularzu PIT-11 w pozycji 72. Wartość tę należy przenieść do deklaracji PIT-37 w komórce oznaczonej numerem 116.

Ulga na dzieci

Popularnym odliczeniem od podatku jest również tzw. ulga na dzieci. Aby z niej skorzystać musimy wypełnić część C i E załącznika PIT/O. W tym miejscu interesują nas przede wszystkim pozycje od 40 do 41. W pierwszej z nich należy podać liczbę dzieci. W przypadku 1 potomka musimy pamiętać, że odliczenie przysługuje jedynie pod warunkiem osiągnięcia przez małżonków łącznego dochodu nieprzekraczającego 112.000 zł. Ten sam limit kwotowy dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Z kolei osoby, które rozliczają się indywidualnie mogą skorzystać z ulgi o ile ich dochód jest mniejszy lub równy 56.000 zł. W przypadku większej liczby dzieci nie ma limitu w postaci wysokości dochodu.

Należy także pamiętać, że prawo do skorzystania z ulgi dotyczy dzieci do 25 roku życia, które kontynuują naukę m.in. na uczelniach wyższych. Jeśli jednak takie dziecko wejdzie w związek małżeński, wówczas tracimy uprawnienie do skorzystania z ulgi. Należy mieć także na uwadze fakt, że wysokość ulgi jest rozliczana miesięcznie. W związku z tym, jeśli nasze dziecko w maju 2016 r. skończyło 25 lat, wówczas prawo do odliczenia mamy tylko za 5 miesięcy. Podobnie rzecz ma się z niemowlętami. Ulga na bobasa urodzonego w listopadzie obejmować będzie tylko 2 miesiące w roku.

Nie bez znaczenia jest także wysokość ulgi. W przypadku pierwszego i drugiego dziecka wynosi 92,67 zł/ miesiąc (1112,04 zł/rocznie). Za trzecie dziecko możemy zastosować ulgę w wysokości 166,67 zł/ miesiąc (2000,04 zł/rocznie), zaś za czwarte i kolejne – 225 zł/miesiąc (2700 zł/rok).

Wskazane odliczenia dotyczą małżonków lub opiekunów łącznie. Oznacza to, że tylko raz możemy dokona pomniejszenia podatku. Nie ma znaczenia, czy odliczenie zostanie wykazane po stronie podatnika, czy małżonka. Równie dobrze, poszczególne wartości mogą być ujęto po połowie albo w innej ustalonej proporcji.

Pola 41-42 wypełnią się automatycznie, gdy uzupełnimy sekcję E załącznika PIT/O. W tej części rozliczenia musimy podać dane dzieci w szczególności ich PESEL, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Musimy również zaznaczyć, za jakie miesiące przysługuje nam rozliczenie. Tak powstałą kwotę przenosimy do pozycji 120 rozliczenia PIT.

Źródło: Pixabay by Pexels

Zobowiązanie podatkowe – wpłata czy zwrot?

Tę część system wypełnia automatycznie na podstawie wcześniej uzupełnionych pól. Dla podatników to chwila prawdy, bo okazuje się, jaki będzie finał rozliczenia. Idealna sytuacja, to taka, w której urząd zwróci nam pieniądze na konto. W przeciwnym przypadku to my musimy uiścić zobowiązanie podlegające wpłacie. Wówczas bardzo ważne jest uregulowanie należności w terminie. Mamy na to czas do 02.05.2017 niezależnie od tego, kiedy złożymy rozliczenie. Niedokonanie wpłaty w terminie może skutkować naliczeniem karnych odsetek. Z kolei na realizację zwrotu musimy poczekać aż 3 miesiące, gdyż taki termin ustawodawca wyznaczył urzędnikom na zweryfikowanie poprawności rozliczenia.

Ważny wybór – 1% podatku

Od kilku lat mamy możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Od razu mówię – chodzi o wartość podatku, którą płacimy do budżetu państwa, czyli 1% wartości wyrażonej w pozycji 126. Nigdy nie były to pieniądze, które należały się nam jako nadpłata podatku. W związku z tym, skoro nic nie tracimy, warto wesprzeć jakiś szczytny cel. Wypełniając deklarację elektronicznie poprzez aktywny link możemy przejść do wykazu tych podmiotów. Tego typu informację bez problemu znajdziemy także w Internecie. Najbardziej wiarygodna pochodzi z tego źródła.

Koniec zabawy

Jeśli wypełniamy deklarację elektronicznie to zabawa powoli się kończy. Musimy jeszcze kliknąć dalej i zweryfikować dokument. Nie musimy drukować formularza, gdyż naszym podpisem jest wysokość dochodów za ubiegły rok. Następnie klikamy „wyślij” i czekamy aż wygeneruje się nam Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). To dokument, który traktowany jest na równi z potwierdzeniem nadania przesyłki na poczcie. W związku z tym, nie musimy się obawiać, że nasze rozliczenie nie trafiło do Urzędu.

  

PIT-37 wysłany i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na zwrot podatku albo szybko iść uregulować należność do wpłaty. Omówiłam jedynie najpopularniejsze aspekty, ale ustawa przewiduje więcej możliwości, więc jak byście byli zainteresowani jakimś zagadnieniem to dajcie znać.

  

A tak w ogóle, to chyba nie było aż tak źle z tym wspólnym wypełnianiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.