Dowiedz się gdzie zamieszkasz, czyli prospekt informacyjny w pigułce

Wybór mieszkania to nie jest łatwa sprawa. Sytuacja jest szczególnie skomplikowana, kiedy nasze wymarzone gniazdo jest dopiero w fazie projektowania a jedynym namacalnym śladem na jego powstanie jest dziura w ziemi wykopana w celu wylania fundamentów. Wprawdzie deweloper dysponuje wizualizacjami, czy planami poszczególnych lokali, ale w dalszym ciągu brakuje nam wiedzy na temat tego, co powstanie w okolicy budowanego osiedla. Co więcej często mamy obawy związane z tym, czy nieruchomość faktycznie zostanie wzniesiona, gdyż często można przeczytać o nieuczciwych spółkach. Z drugiej jednak strony trafiliśmy na niepowtarzalną ofertę, która spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Co takiej sytuacji zrobić? Czy zdecydować się na zakup lokalu, czy też skierować uwagę na rynek wtórny? Najlepiej zasięgnąć informacji u źródła i zapoznać się z prospektem informacyjnym.

Czym jest prospekt informacyjny?

To nic innego jak zbiór podstawowych informacji na temat nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani. Dodatkowo znajdziemy w nim dane dotyczące dewelopera i jego doświadczenia na rynku mieszkaniowym. Wzór tego dokumentu jest ściśle określony w ustawie deweloperskiej. To powoduje, że sprzedawca musi wykazać nie tylko to, z czego jest dumny, ale także ma obowiązek poinformowania nas o elementach, które mogłyby nas zniechęcać do zakupu np. planowanej sortowni śmieci w bliskiej okolicy.  Z racji tego, że jest to dokumentu standaryzowany mamy możliwość porównania ofert od kilku deweloperów.

W jaki sposób uzyskać prospekt informacyjny?

Obowiązek przygotowania tego typu dokumentów spoczywa na deweloperach, którzy oferują lokale do sprzedaży. Jeśli nieruchomości nie są podane do publicznej wiadomości jako przeznaczone na handel, wówczas nie możemy domagać się wydania prospektu informacyjnego. Zgodnie z ustawą deweloperską jego doręczenie następuje na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej na trwałym nośniku informacji, czyli np. w formie papierowej lub płycie CD. Istotne w tym wszystkim jest to, że wydanie takiego dokumentu jest nieodpłatne i nie może być uzależnione od zawarcia umowy rezerwacyjnej czy wpłaty zaliczki.

Źródło: Pixabay by Pexels

Dane na temat dewelopera

Są umieszczone w części ogólnej prospektu w punkcie I i II. Są one identyczne dla wszystkich mieszkań sprzedawanych w ramach danej inwestycji. Stanowią opis dewelopera i jego doświadczeń, a także zawierają dane dotyczące nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na każdy z tych elementów. W przypadku nazwy dewelopera oraz jego danych kontaktowych szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy nasz deweloper jest tym, za kogo się podaje. Spółki zajmujące się realizacją projektów budowlanych mają zbliżone nazwy lub działają w większych grupach kapitałowych, stąd nietrudno o pomyłkę. Na podstawie doświadczenia dewelopera ustalimy jakie trzy przedsięwzięcia zakończył. W ten sposób będziemy mogli obejrzeć te realizacje a za sprawą dat krańcowych ustalić, jak długo trwała budowa poszczególnych nieruchomości. Z tej części możemy także dowiedzieć się o postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych wobec dewelopera na kwotę powyżej 100.000 zł. Dzięki temu będziemy mogli zweryfikować jego kondycję finansową.

Informacje dotyczące gruntu

Tutaj znajdziemy szczegółowe dane w zakresie gruntów, na których powstaje nieruchomość. Ustalimy ich numer geodezyjny, ksiąg wieczystych oraz informację o hipotekach obciążających nieruchomość. Dodatkowo dowiemy się, jakie jest zagospodarowanie przestrzenne sąsiednich działek. W moim prospekcie wymieniona jest wyłącznie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Jednak tym, co najbardziej powinno nas zainteresować w tej sekcji są planowane inwestycje w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości. Są one kompatybilne z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. Wskażą nam one, czy w pobliżu naszego osiedla powstanie park, linia tramwajowa czy też zmieni się układ ulic. Mając na uwadze, że w przyszłości będziemy funkcjonować na danym terenie, są do ciekawe informacje, które mogą przyczynić się do podjęcia przez nas decyzji o zakupie mieszkania.

Informacje o budynku i warunki odstąpienia od umowy

To kolejna sekcja części ogólnej. Zawiera wiadomości dotyczące pozwolenia na budowę, terminu realizacji prac budowlanych oraz zawarcia umowy przyrzeczonej. Możemy zweryfikować tu także, czy deweloper posiada środki na finansowanie przedsięwzięcia.

Integralną częścią prospektu są także warunki uprawniające do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Najczęściej jest to przeniesienie zapisów z ustawy deweloperskiej.

W części ogólnej mogą być zawarte także inne, dodatkowe informacje. Najczęściej wspomina się tu o możliwości zapoznania z dokumentami dewelopera w jego biurze.

Część indywidualna prospektu

Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ona konkretnego lokalu, który zamierzamy nabyć. Wskazane są w niej dane na temat ceny za 1 mkw powierzchni, technologii wykonania budynku, standardu prac wykończeniowych oraz mediów.

Źródło: Unsplash by Pexels

A gdy prospektu brak?

Zacznijmy od tego, że prospekt dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych. Nie ma obowiązku jego sporządzania dla garaży, komórek lokatorskich czy lokali usługowych. Jeśli jednak deweloper nie przygotował takiego dokumentu dla mieszkania lub domu, to podlega grzywnie. Nie należy tego jednak mylić z odmową przekazania prospektu, gdyż są to dwie różne sytuacje. W pierwszej takie dokument w ogóle nie istnieje, zaś w drugiej – nie mamy do niego dostępu. Wówczas możemy odstąpić od umowy deweloperskiej. W praktyce jednak rzadko mamy do czynienia z przypadkami drugiego typu, gdyż notariusz, przed którym sporządza się taką umowę powinien upewnić się, że ten dokument otrzymaliśmy. Postanowienie takie zawarte jest także w treści takiej umowy deweloperskiej. W związku z tym właściwie nie ma możliwości abyśmy tego dokumentu nie posiadali. Inną sprawą jest, czy go przeanalizujemy.

Zamiana prospektu informacyjnego

Może zdarzyć się tak, że w prospekcie nastąpią zmiany. Powinniśmy być o nich poinformowani bądź to w drodze aneksu, w którym określone zostaną aktualne informacje, bądź nowego prospektu z zaznaczonymi zmianami. Bardzo ważne jest, aby deweloper doręczył nam stosowne wiadomości w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.

   

Prospekt informacyjny to jeden z kluczowych dokumentów pozwalających na racjonalne podjęcie decyzji o zakupie danej nieruchomości. Warto zapoznać się z nim bliżej, gdyż możemy w ten sposób uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

  

A Wy czytaliście prospekty informacyjne Waszych mieszkań? A podstawie czego decydowaliście się na zakup mieszkania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.