Akcja: Rozliczamy PIT-37 za 2016 – kwestie techniczne

Termin na składanie deklaracji o wysokości osiągniętych dochodów w 2016 mija już w przyszłym tygodniu. Wielu Polaków zostawia realizację tego obowiązku na ostatnią chwilę, co wynika bądź to z uprzedzeń do systemu podatkowego, bądź niewiedzy w zakresie poprawnego wypełnienia formularza. Trzeba przyznać, że wzór deklaracji PIT-37 nie należy do najłatwiejszych w obsłudze, a zmiany w prawie dodatkowo komplikują chęć wywiązania się z obowiązku podatkowego. Jakby tego było mało, w szkołach nie uczą nas wypełniania zeznań rocznych, a w urzędach też nie zawsze znajdzie się osoba chętna do pomocy. W związku z tym, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. W tym celu można skorzystać z usług księgowej lub nauczyć się samodzielnie wypełniać PIT-37 przy pomocy przygotowanej przeze mnie ściągawki.

Czego potrzebujemy?

Do złożenia deklaracji PIT-37 potrzebny będzie PIT-11, który otrzymaliśmy od pracodawcy, komputer z dostępem do Internetu oraz rozliczenie PIT-37 za ubiegły rok.

Od czego zaczynamy?

Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji e-Deklaracje Deskop. Jest ona dostępna na stronie internetowej Ministra Finansów. Warto pamiętać, że do jej poprawnego działania konieczne jest posiadanie programu Adobe Reader w wersji 9.0. lub nowszej. Program ten podobnie jak aplikację możemy pobrać z witryny ministerstwa. Następnie instalujemy oba programy na komputerze. Szczegóły tych operacji będą się nam systematycznie wyświetlać na monitorach, więc postępujmy zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Tworzymy profil użytkownika

Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie utworzy się skrót umożliwiający jej uruchomienie. Poprzez niego otwórzmy program. Przy pierwszym użyciu aplikacja będzie wymagała od nas zdefiniowania profilu użytkownika. Poprzez kreator będziemy mogli stworzyć swoje konto w programie. W tym celu musimy wypełnić pola oznaczone gwiazdką, wskazując nasze imię i nazwisko. Profil możemy dowolnie edytować. Jeśli zależy nam na czasie to klikamy na zielony przycisk „zapisz profil i przejdź do aplikacji”. Z kolei, gdy chcemy sobie ułatwić zadanie, możemy od razu wypełnić pozostałe dane. Wówczas przeniesiemy się na ekran, który pozwoli nam na wskazanie naszego numeru PESEL lub NIP, adresu zamieszkania oraz danych małżonka o ile planujemy się wspólnie z nim rozliczać. Na tym etapie ważne jest, aby wskazać tylko jeden identyfikator podatkowy. Jeśli wpisaliśmy PESEL to nie podawajmy już numeru NIP i odwrotnie. Dla przypomnienia dodam, że od września 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku występowania o nadanie numeru NIP i ich identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Tak wprowadzone dane zapisujemy i przechodzimy do ekranu głównego aplikacji.

Ekran główny

Ekran górny aplikacji podzielony jest na 3 sekcje. Pierwsza z nich to granatowy pasek na górze okna. Informuje on nas o domyślnym profilu użytkownika oraz pozwala dostosować widok do naszych potrzeb lub zakończyć pracę z programem. To właśnie tutaj możemy edytować nasze dane osobowe. W tym celu musimy kliknąć na nasze imię i nazwisko. Otworzy nam się ekran, który po wybraniu opcji edytuj pozwoli uzupełnić pozostałe dane.

Druga sekcja to beżowy pasek po prawej stronie, który zawiera osiem wskazówek z zakresu działania programu.

Z kolei po lewej stronie znajduje się trzecia, zasadnicza część aplikacji. Umożliwia ona wypełnienie deklaracji poprzez katalog formularzy, podejrzenie rozliczeń za ubiegłe lata oraz wygenerowanie poświadczenia odbioru dzięki odnośnikowi moje rozliczenia, a także daje nam dostęp do obwiązujących aktów prawa podatkowego co następuje przez kliknięcie pola z napisem „Akty prawne”. W tej części możemy także zmienić ustawienia programu.

PIT-37 – uruchamiamy kreator i określamy identyfikator podatkowy

W celu wypełnienia deklaracji PIT-37 klikamy na pole „Katalog formularzy”. Z listy dostępnej po lewej stronie wybieramy formularz PIT-37. Warto zwrócić uwagę, że program oferuje nam wzory deklaracji również za 5 ubiegłych lat. Dzięki temu możemy nie tylko dokonać rozliczenia za bieżący okres, ale także złożyć korektę za zeszłe lata. Aby umożliwić edycję deklaracji klikamy „otwórz”. W ten sposób uruchamia nam się wzór rozliczenia.

Wypełnianie zaczynamy od góry. Jeśli nie wprowadziliśmy podczas tworzenia profilu użytkownika naszych danych osobowych, to musimy wskazać nasz NIP lub PESEL w polach, które zostały zaznaczone czerwoną ramką. W ten sposób program każdorazowo wskaże nam obowiązkowe pozycje formularza. Z kolei, gdy te informacje podaliśmy podczas tworzenia profilu, zostaną one automatycznie zaciągnięte przez aplikację.

PIT-37 – wybieramy sposób rozliczenia

Następnie musimy określić sposób rozliczenia. Ustawodawca przewidział 4 możliwości

Indywidualnie – czyli każdy samodzielnie składa deklarację o wysokości osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym

Wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy – czyli razem z małżonkiem, pod warunkiem, że przez cały rok podatkowy pozostawaliście w związku małżeńskim i mieliście wspólność majątkową. Oznacza to, że jeśli wzięliście ślub w styczniu 2016 r. nie możecie dokonać wspólnego rozliczenia PIT.

Wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – dotyczy to małżeństw, które przez cały rok podatkowy posiadały wspólność małżeńską, ale jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania za dany rok. Przykładowo, wasze małżeństwo trwało od października 2010 r. i w czerwcu 2016 jedno z Was zmarło. Wówczas możecie opodatkować dochody wspólnie. Podobnie rzecz ma się do osób, których partnerzy zmarli w okresie od stycznia do końca kwietnia następnego roku. Na przykład wasz partner zmarł w lutym 2017 a wy do dnia jego śmierci nie złożyliście PIT-u za 2016 r. W takiej sytuacji możecie opodatkować wasze dochody wspólnie z małżonkiem.

W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – czyli dla samotnych matek lub ojców.

PIT-37 – określamy właściwy urząd skarbowy dla podatku dochodowego

W świetle polskiego prawa właściwość urzędu skarbowego dla osób fizycznych ustala się wg miejsca ich zamieszkania. Zameldowanie nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Siatka urzędów skarbowych mniej więcej pokrywa się z podziałem administracyjnym na powiaty. W większych miastach jest często więcej niż jeden urząd skarbowy, dlatego jeśli nie wiemy, pod który podlegamy – sprawdzamy w Internecie. Pod tym linkiem możecie sprawdzić, gdzie powinniście złożyć PIT-37.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania bardzo ważne jest złożenie formularza ZAP-3. Niestety nie jest on dostępny w aplikacji e-Deklaracje, jednak bez problemu możecie pobrać go ze strony ministerstwa finansów lub znaleźć na sali obsługi urzędu. Ten druk pozwoli Wam również zgłosić rachunek bankowy, na który ma być dokonany ewentualny zwrot podatku. Warto o tym pamiętać, bo przez takie techniczne problemy możemy dłużej czekać na pieniądze. ZAP-3 należy skłądać każdorazowo, gdy zmienia się nasz adres zamieszkania. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem mandatu karno-skarbowego w wysokości nawet 4.000 zł.

Źródło: Memy.pl

PIT-37 – uzupełniamy dane osobowe

To punkt, który pozwoli zweryfikować, czy złożyliśmy rozliczenie zgodnie z właściwością. Pozycje tej części wypełnią się automatycznie, jeśli przetworzeniu profilu je wprowadziliśmy. W przeciwnym wypadku musimy je uzupełnić ręcznie.

   

Na dziś to tyle. PIT-37 to potężny dokument, więc kwestie merytoryczne pozwolę sobie poruszyć w kolejnym wpisie. Jeśli macie jakieś merytoryczne pytania w tym zakresie, to dajcie znać w komentarzach – w miarę możliwości postaram się pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.